ÚDRŽBA OKIEN

Súprava pre ošetrenie okien a vchodových dverí

Súprava sa skladá z troch častí: Topcleaner, Topfinish a handrička na čistenie.

Jej použitie je jednoduché: vyčistiť plochy výrobkom Adler Topcleaner, priľnutú špinu odstrániť teplou vodou a priloženou handričkou naniesť Adler Topfinish. Používa sa 2-krát ročne. Výsledkom je uzatvorenie jemných mikrotrhlín a oživenie lesku. 
Prednosti:

 • Čistí prach a špinu
 • Uzatvára jemné vlasové trhliny a póry
 • Oživuje farby
 • Nanáša sa jednoducho handričkou

Dôvody výmeny okien

 1. úspora energie na vykurovanie
 2. vzhľad okien resp. stav okien
 3. netesnosť (zatekanie starých okien, prievan oknami)

Náklady na vykurovanie predstavujú po potravinách druhý najvyšší výdaj v domácnosti. Preto sa značná časť pozornosti venuje úspore energie. Veľkosť tepelných strát a tepelných ziskov môžeme ovplyvniť niekoľkými vplyvmi:

 • urbanistickými vplyvmi (spôsob zástavby (radové domy, samostatne stojace domy), orientáciou k svetovým stranám.. )
 • architektonickými vplyvmi (geometria tvaru budovy, dispozičné riešenie)
 • vplyvom konštrukcie a jej tepelno-technickými vlastnosťami (súčiniteľ prechodu tepla tzv. k - hodnota, po novom U - hodnota)
 • vlastnosťami technického zariadenia (druh a spôsob vykurovania, meranie, regulácia)
 • využitím solárnych systémov (aktívnych - solárne články, alebo pasívnych - zasklenia)

Pri výmene starých okien za nové drevené eurookná vieme pri samotnom výbere okna ovplyvniť len bod 3. a to tepelno-technické vlastnosti okna. 
Celkové tepelné straty domu resp. bytu treba rozdeliť na dve základné skupiny. Sú to tepelné straty vedením (všetko teplo, ktoré unikne cez steny, strechu, podlahu, okná) a tepelné straty vetraním (netesnosťami, škárami, núteným vetraním). Tepelné straty vedením tvoria 65%, vetraním 35% (stará konštrukcia domu, staré okná).

Súprava sa skladá z troch častí: Topcleaner, Topfinish a handrička na čistenie.

Pri súčasnom stave stavieb sa však tento podiel strát mení na tepelné straty vedením 45% a tepelné straty vetraním 55%. Tento stav nastáva pri výmene starých okien za nové a zateplení fasády domu. 
Z tohto jednoduchého príkladu je zrejmé, že najviac tepla sa dá ušetriť práve vetraním, nárazovom vetraní (úplne otvorené okno) je závislá od vonkajšej teploty v priebehu roka, pohybuje sa od 4 minút v zime po 30 minút v lete. Najpresnejšie určená doba na vyvetranie miestnosti hlavne v zime je nasledovná:

 1. Zatvorte ventily kúrenia! (najmä termostatické)
 2. Otvorte okno v miestnosti dokorán. Po otvorení okna sa vonkajšia tabuľa skla zarosí.
 3. Vetrajte dovtedy, kým sklo nezostane číre!
 4. Zatvorte okno a nastavte ventily späť do pôvodnej polohy.
 5. Už ľahký vietor (asi 5km/h) výmenu vzduchu zdvojnásobí. Urýchlené vetranie je možné uskutočniť priečnym vetraním cez niekoľko miestností (prievan).

Nevyhrievať vzduch obsahujúcu vysokú vlhkosť (nad 60%). Radšej vyvetrať, nakoľko studený aj vlhký vzduch z exteriéru sa po zohriatí na 20 °C stáva suchý, čím sa spotrebuje niekoľkonásobne menej tepla ako udržiavanie vlhkého zohriateho vzduchu na teplote 20 °C.
Vetrať minimálne ráno a večer, miestností s vysokou vlhkosťou alebo s vysokou stálou produkciou vlhkosti (kúpeľne, kuchyne) vetrať štrbinovým vetraním nepretržite. Miestnosti s otvoreným ohňom musia byť vetrané permanentne - kuchyne so sporákom na plyn takisto - zvyšovanie obsahu nebezpečných splodín - oxidov síry (doporučované odvetrávanie digestorom), vzduch dnu môže ísť aj cez štrbiny.
Pri nedodržaní týchto zásad budú vaše okná vystavené extrémnemu namáhaniu vplyvom vlhkosti, ktoré vedie k trvalým alebo prechodným poškodením vašich okien. Akékoľvek poškodenie okien nadmernou vlhkosťou nemôže byť predmetom reklamácie!!!

Príznaky nadmernej interiérovej vlhkosti v súvislosti s oknami:

 1. kondenzácia (rosenie) skiel z interiérovej strany
 2. nadmerná vlhkosť v interiéri umožňuje šírenie plesní, vlhnutie nábytku, celkového vnútorného vybavenia bytu resp. domu
 3. zmena rozmerov okien (napúčanie dreva), ktorá vedie k ťažkému alebo žiadnemu otváraniu okien
 4. povrchová korózia na kovaní
 5. vytvorenie malých alebo veľkých bublín na laku vonkajšej strane okna (prechod vysokej vlhkosti z interiéru s následným zamrznutím na vonkajšej strane) - posledný príznak nadmernej vlhkosti spojený už s poškodením okien.

Najväčšiu pozornosť treba venovať po výmene okien počas prvého roka. S výmenou okien sa úplne mení klíma celého obytného priestoru. Zmenili sa teplotné a vlhkostné parametre obytného priestoru. Preto si na danú skutočnosť treba zvyknúť, a to čo bolo pri starých oknách samozrejmosťou (vetranie škárami) sa teraz stáva povinnosťou užívateľa. Ak je výmena starých okien spojená aj s rekonštrukciou obytného priestoru, pribúda ďalší významný zdroj vlhkosti - technologická vlhkosť pri stavaní. Aj pri samotnej výmene okien je potrebné opraviť „ostenie“ okna (omietky špaliet), čo je mokrý proces, ktorý so sebou prináša vlhkosť. Tejto technologickej vlhkosti sa vieme zbaviť v priebehu prvého roka. Preto po výmene okien venujte zvýšenú pozornosť vetraniu.

Tvorenie kondenzátu či už na sklách alebo v okolí okien je príznakom chyby a tú treba bezodkladne zistiť a následne odstrániť príčinu vzniku kondenzátu.