ZÁRUČNÉ PODMIENKYZÁRUČNÝ LIST

Záruka na vrchnú lazúru je 5 rokov pokiaľ budú dodržané všetky pokyny dodávateľa:

Pri osadení okien dodávateľom je potrebné ich správne používať a udržiavať, tým zabezpečiť ich vyššiu životnosť. Najväčšiu pozornosť treba venovať po výmene okien počas prvého roka. S výmenou okien sa úplne mení klíma celého obytného priestoru.

Zmenili sa teplotné a vlhkostné parametre obytného priestoru. Preto si na danú skutočnosť treba zvyknúť, a to čo bolo pri starých oknách samozrejmosťou - vetranie škárami- sa teraz stáva povinnosťou užívateľa.

Ak je výmena starých okien spojená aj s rekonštrukciou obytného priestoru, pribúda ďalší významný zdroj vlhkosti - technologická vlhkosť pri stavaní. Aj pri samotnej výmene okien je potrebné opraviť ostenie okna - omietky špaliet, čo je mokrý proces, ktorý so sebou prináša vlhkosť. Tejto technologickej vlhkosti sa vieme zbaviť v priebehu prvého roka.

Preto po výmene okien venujte zvýšenú pozornosť vetraniu!

Cieľom vetrania je dosiahnuť maximálnu kvalitu vzduchu v miestnosti pri minime spotreby energie. Doba potrebná pre kompletnú výmenu vzduchu v miestnosti pri nárazovom vetraní (úplne otvorené okno) je závislá od vonkajšej teploty v priebehu roka, pohybuje sa od 4 min. v zime, po 30 min. v lete.

Najpresnejšie určená doba na vyvetranie miestnosti hlavne v zime je:

  • zatvorte ventily kúrenia, najmä termostatické,
  • otvorte okno v miestnosti dokorán, po otvorení okná sa vonkajšia tabuľa skla zarosí,
  • vetrajte dovtedy kým sklo nezostane číre,
  • zatvorte okno a nastavte ventily späť do pôvodnej polohy.

Miestnosti s vysokou vlhkosťou - kúpeľne, kuchyne, vetrať minimálne ráno a večer.
Pri nedodržaní týchto zásad budú vaše okná vystavené extrémnemu namáhaniu vplyvom vlhkosti, ktoré vedú k trvalým alebo prechodným poškodeniam vašich okien. Akékoľvek poškodenie okien nadmernou vlhkosťou nemôže byť predmetom reklamácie!

1x ročne treba ošetriť okná na všetkých stranách aj z vnútornej súpravou ADLER ktorá obsahuje:

ADLER Top - Cleaner
ADLER Top - Finisch
Čistiaca handrička

DO ZÁRUKY NESPADÁ:

  • mechanické a chemické poškodenie povrchu,
  • škody spôsobené zvýšenou vlhkosťou v miestnosti zapríčinené chybným alebo nedostatočným vetraním,
  • zmeny farby a zvláštnosti dreva podmienené materiálom napr. výtok živice,
  • okná, ktoré sú zabudované do hĺbky menšej než 8 cm osadenie(ak zákazník si usádza okná sám),
  • škody spôsobené živelnými pohromami.
  • ak sa jedná o koeficient U-0.7 to znamená trojsklo, môže nastať v letnom období exteriérové rosenie, to znamená pokles teplôt v letnom období a prúdenie chladného vzduchu